Przypomnijmy, iż 6 kwietnia głosami Zjednoczonej Prawicy Sejm uchwalił ustawę przewidującą, że wybory prezydenckie w tym roku zostaną przeprowadzone wyłącznie poprzez głosowanie korespondencyjne.

Ustawa zakłada, że pierwsza i ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie drogą głosowania korespondencyjnego. Głosowanie ma trwać od godz. 6:00 do godz. 20:00. W tym czasie głosujący będą musieli umieścić kopertę z kartą do głosowania i podpisanym oświadczeniu o tajnym i osobistym oddaniu głosu do specjalnej skrzynki pocztowej. Koperta będzie musiała być wrzucona do skrzynki na terenie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców.

Ustawą zajmuje się obecnie Senat. Swoją opinię przesłała w piątek Państwowa Komisja Wyborcza. Wskazała w niej, że "nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich realizacji".

- Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzenia wyborów są bowiem decyzjami o charakterze politycznym, a PKW z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań, nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach. Decyzje polityczne w przedmiotowym zakresie należą do wyłącznej kompetencji ustawodawcy - podkreśliła PKW.