Osoba, która zarejestrowała się na korespondencyjne głosowanie przed I turą, nic już nie zmieni, dostanie pakiet na ten sam adres co w I turze. Kto nie skorzystał z tej formy, mógł jeszcze o nią wystąpić, ale do 29 czerwca, elektronicznie.

Wyborcy, którzy brali zaświadczenie o prawie do głosowania, a teraz wracają do domu oraz ci, którzy wyjeżdżają na wakacje, mogą wystąpić do urzędu gminy o zmianę, na co mają czas do 10 lipca. Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego, b. szefa PKW, jest o to sporo pytań i przydałby się przystępny komunikat PKW.