Gdzie i jak sprzedawać trunki

Gmina w uchwale o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych realizuje obowiązki wynikające z ustawy przeciwdziałającej alkoholizmowi z 1982 roku.

Publikacja: 19.12.2023 02:00

Gdzie i jak sprzedawać trunki

Foto: Adobe Stock

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z licznymi modyfikacjami obowiązuje nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat. Akt ten nakłada liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy organy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów oraz działania na rzecz trzeźwości. Na poziomie ustawowym zostały określone cele, które jednostka samorządu terytorialnego powinna uwzględnić przy stanowieniu aktu prawa miejscowego. Odwołując się do treści ustawy stawia ona sobie za zadanie: ograniczenie dostępności alkoholu (m.in. poprzez odpowiednie usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych) i motywowanie obywateli do powstrzymywania się od jego spożywania. W konsekwencji obowiązkiem organu stanowiącego przepisy prawa miejscowego jest podporządkowanie się tym celom.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego