Rośnie zainteresowanie polskich firm Kazachstanem, a wraz z nim zapotrzebowanie na usługi prawne. Prowadząc interesy w którymś z państw byłego ZSRR, dobrze bowiem jest zapewnić sobie wyspecjalizowaną opiekę prawną.

Przykładowo, kancelaria GSW Legal rozpoczęła niedawno współpracę z wywodzącą się z Kazachstanu organizacją Grata International. Działa ona w 21 państwach w Europie, Azji i Ameryce Północnej, ale współpraca z GSW Legal dotyczy w szczególności Kazachstanu, Rosji, Gruzji, Białorusi i Ukrainy.

– W Polsce od wielu lat wszyscy patrzą na Zachód, a Wschód to też rynek o potężnym potencjale – mówi radca prawny Rafał Szalc, partner w kancelarii GSW Legal Grabarek Szalc i Wspólnicy.

Dlatego coraz więcej przedsiębiorców interesuje się państwami Azji Środkowej, np. Kazachstanem.

– To ogromne państwo, położone między Rosją a Chinami, graniczące też z innymi państwami byłego ZSRR, które posiada wielkie zasoby naturalne – zauważa Rafał Szalc. – Ekonomicznie coraz bardziej podkreśla swoją niezależność, a ponadto – pozytywnie postrzega się tam Polaków.

Zdaniem Szalca nie należy też przesadnie bać się ryzyka politycznego w państwach byłego ZSRR.

– Tak długo, jak mówimy o relacjach między podmiotami prywatnymi (niepaństwowymi), niektóre rozwiązania systemów prawnych tych państw mogą pozytywnie wpływać na ich sytuację. Przykładowo w Rosji i na Białorusi sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia sprawy w określonym terminie, np. trzy miesiące w I instancji. Takie rozwiązanie może się przyczynić do mniej drobiazgowego rozpatrzenia spraw, ale niewątpliwie wpływa pozytywnie na pewność obrotu. Jest to ważne szczególnie w sprawach, w których liczy się szybkość – dodaje.

W przypadku zaś sporów, w których stroną jest organ państwowy (celny, podatkowy), spółka państwowa albo sprawa w jakiś inny sposób powiązany z interesem danego państwa, można liczyć się z sytuacją wydłużenia i utrudnieniami w rozstrzygnięciu sporu. – Należy też przy dokonywaniu inwestycji upewnić się co do ograniczeń w zakresie wycofywania kapitału bądź zysku – mówi Rafał Szalc. ©?