Ministerstwo Sprawiedliwości zostaje przy pomyśle wprowadzenia dodatku specjalnego dla pracowników i urzędników w sądach i prokuraturach warszawskich. Projekt jest już gotowy do podpisu ministra. Sytuacja ekonomiczna pracowników sądów warszawskich na tle innych sądów w Polsce jest szczególna – uważa MS.

Projekt rozporządzenia pojawił się dwa miesiące temu. Szybko trafił do konsultacji publicznych. Dziś mamy ich wynik. Pozytywne opinie projekt dostał od Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Warszawie oraz SO Warszawa-Praga. Pozostałe podmioty opiniujące wyraziły zastrzeżenia.

Uwagi można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to kwestionujące celowość wprowadzenia stołecznego dodatku specjalnego. Druga zawiera argumentację prawną, która przemawia przeciw wprowadzeniu dodatku.

Czytaj więcej

Stołeczny dodatek dla urzędników sądów i prokuratur ma zachęcić do pracy

W odpowiedzi MS przywołuje, że rynek pracy to dziś rynek pracownika.

Według danych GUS stopa bezrobocia na koniec czerwca 2022 r. dla regionu warszawskiego stołecznego wyniosła 2,4 proc. Natomiast na podstawie informacji opublikowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy na 31 lipca 2022 r. liczba bezrobotnych wyniosła 23 418 osób, a stopa bezrobocia – 1,7 proc. Oznacza to duże wyzwanie dla pracodawców, zarówno tych poszukujących na rynku pracy nowych pracowników, jak i tych, którzy chcą u siebie zatrzymać obecną kadrę.

Wielkomiejskie warunki i koszty powodują, że dla kandydatów do pracy i pracowników liczy się nie tylko bezpieczeństwo zatrudnienia, ale także, a może nawet przede wszystkim, wysokość wynagrodzenia. Pod tym względem oferta przedstawiana przez stołeczne sądy i prokuratury jest niewspółmierna z dzisiejszym rynkiem pracy.

Istotny wpływ na sytuację ekonomiczną pracowników warszawskich sądów ma wzrost gospodarczy i będący jego skutkiem wzrost wynagrodzeń (według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie na koniec lipca 2022 r. wyniosło 7793,16 zł). W sądach apelacji warszawskiej mediana wynagrodzenia zasadniczego w grupie urzędników sądów (bez wynagrodzeń dyrektorów sądów i ich zastępców) wynosi 4575,47 zł.

Etap legislacyjny: przed podpisem MS

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Urzędnicy lepsi i gorsi