Informację podaje PAP na podstawie informacji z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach, wbrew przepisom ustawy.  Dziuba zarzuca też Banasiowi angażowanie kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy, nienależną wypłatę odpraw emerytalnych, a także ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej.

Zawiadomienie jest analizowane w postępowaniu sprawdzającym.

Czytaj więcej

NIK o wynikach kontroli dot. funduszu podlegającego Ziobrze

Czytaj więcej

Marian Banaś: Wiem, że PiS inwigilowało opozycję