Jeśli w procesie o odszkodowanie, jak tu za wywłaszczenie działek (niewykorzystanych na cel wywłaszczenia, których jednak nie można już zwrócić), na początku procesu sąd stwierdzi, że odszkodowanie się należy, to nie może po kilku latach procesu i kilku wyrokach sąd orzec: ceny spadły należy się mniej, a odsetki od późniejszego wyrku. To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.

Sygn. akt: I CSK 746/17