W związku z zamrożeniem gospodarki spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Polska dozna najprawdopodobniej pierwszej recesji od 1991 roku - polska gospodarka ma skurczyć się w tym roku o 3,4 proc. (przed pandemią prognozowano wzrost o 3,7 proc.).

Pandemia doprowadzi też do recesji w największych gospodarkach świata - tylko w USA od połowy marca liczba bezrobotnych zwiększyła się o ok. 30 mln. Największego od czasu II wojny światowej kurczenia się gospodarki doznają m.in. Francja i Włochy.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy ile czasu - według nich - zajmie światowej gospodarce powrót do stanu sprzed pandemii.

Na tak zadane pytanie 14,6 proc. respondentów odpowiedziało, że zajmie to rok.

Według 27,6 proc. ankietowanych potrzebne będą do tego dwa lata.

30 proc. uważa, że zajmie to więcej niż dwa lata.

Zdaniem 15 proc. będzie to wymagało więcej niż pięciu lat.

4,3 proc. spodziewa się, że powrót światowej gospodarki do stanu sprzed pandemii zajmie ponad 10 lat.

8,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Co ciekawe największy optymizm jeśli chodzi o powrót gospodarki do stanu sprzed pandemii wykazują osoby zarabiające ponad 5 tys. zł miesięcznie (25,6 proc. z nich uważa, że gospodarka już po roku wróci do poziomu ze stycznia 2020 roku) i osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (28,3 proc. z nich spodziewa się powrotu do stanu sprzed pandemii w ciągu roku).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28.04. - 29.04.2020 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.