„Decyzja dla małoletnich z Ukrainy (rodzina Jacyniaków) została wydana” – taką informację przekazała nam 23 grudnia Ewa Filipowicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Chodzi o decyzję dotyczącą wydania karty stałego pobytu dla dzieci z rodziny Jacyniaków, których ściągnęła do Polski z Ukrainy Fundacja Leny Grochowskiej. Aneta Żochowska, która pilotuje ich sprawę nie kryła radości, gdy usłyszała od nas o kluczowej dla rodziny decyzji.          

O losach rodziny Jacyniaków napisaliśmy w czwartek w  „Rzeczpospolitej”. Fundacja Leny Grochowskiej sprowadziła z Ukrainy siedmioro rodzeństwa Jacyniaków posiadających Kartę Polaka. Dzieci są sierotami. Na Ukrainie opiekowała się nimi babcia.

Latem zamieszkali oni w Łochowie. 5 września 2019 r. rodzina złożyła w wydziale ds. cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o wydanie karty pobytu stałego. Czworgiem małoletnich opiekę sprawuje jeden z braci, dlatego został złożony dokument wydany przez przewodniczącego żółkiewskiej rejonowej administracji państwowej przyznający mu prawa rodzicielskie. Pomimo że upłynął 3-miesięczny termin wydania decyzji, rodzina nie otrzymała jej. Dopiero, gdy opisaliśmy ich historię to się zmieniło.

Więcej we wtorek 24 grudnia 2019 r. w wydaniu papierowym „Rzeczpospolitej” . Na stronie rp.pl