Jak ma to wyglądać w praktyce? Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

W związku z nowymi regulacjami wkrótce w taryfikatorze mandatów mogą się pojawić kary za ich łamanie. Na razie obowiązują dotychczasowe regulacje, według których kierowcy, który utrudnia służbom dotarcie do poszkodowanych, grozi 500 zł mandatu i 6 pkt. karnych.

 

Nowe przepisy zabraniają również pojazdom innym niż uprzywilejowane korzystania z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.