Wśród 1116 przypadków legalnej aborcji 1074 zostały przeprowadzone z powodu prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby.

Wśród nich 271 przypadków dotyczyło występowania Zespołu Downa bez dodatkowych wad, w 174 przypadkach trisomii 21 towarzyszyły wady współistniejące. W kolejnych 200 przypadkach przyczyną przerwania ciąży były mnogie wady wielonarządowe.

Pozostałe przypadki dotyczyły zespołów wad wrodzonych spowodowanych nieprawidłowościami chromosomowymi, takich jak zespół Pataua, Turnera czy Edwardsa.

Kolejne 33 przypadki aborcji dotyczyły przypadków, gdy ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety, a 3 - gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa.

Wymienione wyżej trzy przyczyny zabiegów są jedynymi, które umożliwiają kobiecie legalną aborcję.

Dane te zawarte są w raporcie Ministerstwa Zdrowia  z wykonywania oraz o skutkach stosowania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zostanie on opublikowany po przeprowadzeniu konsultacji międzyresortowych, przyjęciu przez Radę Ministrów i Sejm.

Przedstawione wyżej dane to informacje zgromadzone przez Ministerstwo Zdrowia. W raporcie nie są zawarte statystyki prowadzone w tej kwestii przez MSWiA ani przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z danych uzyskanych przez eKAI w MSWiA, w szpitalach podległych temu resortowi w 2019 roku przeprowadzono 6 legalnych aborcji. W placówkach nadzorowanych przez MS - żadnej.