7 września rządy Estonii, Łotwy, Litwy i Polski postanowiły ograniczyć możliwość wjazdu do strefy Schengen obywatelom rosyjskim podróżującym w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych, którzy posiadają wizy UE. Ze wspólnego frontu wyłamała się tylko granicząca z Rosją Finlandia. Ograniczenia graniczne dla Rosjan Estonii, Łotwy, Litwy i Polski nie wprowadzają całkowitego zakazu wjazdu dla obywateli Federacji - zachowano wyjątki dla dysydentów, przypadków humanitarnych, członków rodzin, posiadaczy zezwoleń na pobyt, w celu ułatwienia przewozu towarów i usług transportowych, misji dyplomatycznych i ułatwień tranzytowych.

Jak pisała „Rzeczpospolita” Polska od kilku miesięcy praktycznie nie wydawała już wiz turystycznych Rosjanom, jednak robiły to inne państwa strefy Schengen. Rekordową liczbę Rosjan przyjęła Finlandia, przez którą wjeżdżali oni do Europy, dzięki czemu, w te wakacje tłumnie odwiedzali z wizami Schengen kraje południa Europy, zwiedzali Pragę, Londyn, Rzym.

Czytaj więcej

Rosja: W kogo uderzy zakaz wjazdu z wizą Schengen?

Od 19 września Rosjanie nie będą mogli - ze wskazanymi wyjątkami np. dysydenci - przekroczyć granicy Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Okazuje się jednak, że w Polsce w przypadku lotniczych i morskich przejść granicznych przepisy rozporządzenia MSWiA wejdą w życie dopiero 26 września a więc tydzień później. „Uzasadnione jest to koniecznością umożliwienia przewoźnikom lotniczym i morskim dostosowania się do nałożonych ograniczeń, w szczególności w stosunku do ruchu lotniczego w ramach którego przewoźnik lotniczy, który zabierze na pokład statku powietrznego osobę, która nie posiada uprawnienia do wjazdu na terytorium UE przez przejście graniczne zlokalizowane na terytorium RP, będzie zobowiązany do jej odtransportowania na własny koszt. W celu uniknięcia takich przypadków celowe jest zagwarantowanie odpowiedniego czasu na dotarcie informacji o przedmiotowych ograniczeniach do przewoźników lotniczych” - tłumaczy MSWiA. Identycznie jest w przypadku przewozu osób drogą morską, ze względu na możliwość wykonywania wielodniowych rejsów, „co pozwoli przewoźnikom bądź to na odmówienie wejścia na pokład osobom, które nie będą miały uprawnienia do przekroczenia granicy RP, bądź to zawinięcia do portu w innym kraju, który nie wprowadził ograniczeń dla tej kategorii pasażerów”.

Polityka wizowa Polski dla obywateli Federacji Rosyjskiej po inwazji na Ukrainę już była bardzo restrykcyjna. Od 24 lutego do 9 sierpnia Rosjanom udzielono 4513 wiz - wynika z danych MSZ jakie otrzymała „Rzeczpospolita”. Dla porównania, w całym ubiegłym roku obywatelom Federacji Rosyjskiej przyznano 31 tys. 297 wiz - w tym aż 17 tys. 388 pracowniczych, blisko tysiąc - ze względu na studia w Polsce i 95 wizy turystyczne.