Motywem przewodnim konferencji są relacje między narodami zamieszkującymi Kaukaz Południowy. Tematyka referatów dotyczy szerokiego zakresu problemów związanych z regionem takich jak: polityka informacyjna, rola organizacji pozarządowych, problemy bezpieczeństwa, energetyka.

W konferencji wezmą udział politolodzy, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji i Polski.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Program na rzecz współpracy młodych liderów lokalnych organizacji południowego Kaukazu”, który jest współfinansowany przez program polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.” www.polskapomoc.gov.pl

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce www.domkaukaski.org.

Konferencja odbędzie się 24-25 listopad 2007, godz.10.30-11.00 w Centrum Prasowym „Foksal” ul. 3/5 Warszawa.