Ministerstwo Finansów podniesie wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, niepodlegających opodatkowaniu, a także limity kwotowe skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

To jednak nie efekt nowej akcji obniżającej obciążenia podatkowe Polaków, ale pokłosie wzrostu cen i szalejącej inflacji. Odpowiedni mechanizm wymuszający podniesienie limitów preferencji po wzroście cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc. w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen został przewidziany w samej ustawie o podatku od spadków i darowizny, konkretnie w jej art. 17 ust. 1. A podnoszony jest przez ministra finansów w drodze rozporządzenia.

Z oficjalnych danych wynika wzrost cen o 8,27 proc. Resort finansów przygotował projekt.

Przede wszystkim wynika z niego wzrost kwot wolnych od opodatkowania we wszystkich trzech podstawowych grupach podatkowych. Po zmianach opodatkowaniu nie będzie podlegało nabycie od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nieprzekraczającej odpowiednio w I grupie podatkowej 10 434 zł – obecnie limit wynosi 9637 zł, a w II grupie podatkowej wzrośnie z 7276 zł do 7878 zł. O kilkaset złotych podniesie się też kwota wolna dla osób najmniej spokrewnionych czy zupełnie obcych, czyli III grupy podatkowej. W tym przypadku bez konieczności rozliczania się z fiskusem będzie można m.in. darować już nie 4902 zł, ale 5308 zł.

Czytaj więcej

Nie tylko podatek od spadku. Jak spadkobierca rozlicza się z fiskusem

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że podniesione zostaną kwoty pieniędzy lub wartość innych rzeczy zwolnionych od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 o podatku od spadków i darowizn.

To preferencja dla I grupy podatkowej związana z inwestycjami mieszkaniowymi, tj. darowiznami pieniędzy lub rzeczy, które obdarowany przeznaczy w ciągu 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. Obecnie w tym przypadku zwolnione z opodatkowania jest nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu łącznie nie więcej niż 19 274 zł. Przy czym limit ten odnosi się do pięciu lat od daty pierwszej darowizny. Po zmianach limity wzrosną odpowiednio do 10 434 zł dla jednego i 20 868 zł od wielu darczyńców łącznie.

Czytaj więcej

Testament to dopiero początek - jakie obowiązki mają spadkobiercy

Zmienią się też skale podatkowe, według których oblicza się podatek od spadków i darowizn w poszczególnych grupach podatkowych. Podwyższone zostaną poszczególne progi podatkowe oraz kwoty nadwyżek, od których uzależniona jest danina.

Podwyższone wartości będą miały zastosowanie do sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał od następnego dnia po opublikowaniu. A zgodnie z projektem nowa regulacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Resort zapewnia, że będzie miała pozytywny wpływ na rodzinę i gospodarstwa domowe.

Etap legislacyjny: uzgodnienia, konsultacje, opiniowanie