Babcia zapisała w testamencie, notarialnie, mieszkanie własnościowe mnie oraz mojemu mężowi. Sprawa spadkowa jeszcze się nie odbyła. Czy to prawda, że mój mąż musi zapłacić 12 proc. podatku spadkowego? Czy można tego uniknąć, jeśli mąż  przekaże swoją część spadku na moje konto? Czy to jest możliwe? Czy w takim wypadku  ta cześć przypadnie komu innemu, np. moje matce, córce babci i synowi babci (wujkowi)? -

pyta czytelniczka

Jeśli mąż czytelniczki przyjmie spadek, to rzeczywiście musi zapłacić podatek od spadków i darowizn od swego udziału w spadku. W świetle przepisów o tym podatku należy on do nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej (obcych). W ich przypadku stawki tej daniny, w zależności o wartości uzyskanego majątku wnoszą 12, 16 i 20 proc.

Jeśli do spadku spadkodawczyni powołała tylko swą wnuczkę oraz  jej  męża (zapewne w 1/2), to odrzucenie spadku przez męża wnuczki spowoduje, że cały spadek przypadnie wnuczce. Tak wynika z art. 965 kodeksu cywilnego. Zapisano w nim, że jeśli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, to przeznaczony dla niego udział przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do ich udziału. Nazywa się to przyrostem. Jeśli spadkobierców testamentowych było dwu, to gdy jeden odrzuca spadek, słowem nie chce dziedziczyć, to jego udział przypada drugiemu. Ten drugi dziedziczy więc całym spadek.

Inaczej byłoby tylko wówczas, gdyby spadkobierca wyraźnie taki przyrost wyłączył albo wskazał inną osobę, która na wypadek odrzucenia spadku przez danego spadkobiercę przejmie jego udział w spadku.

Trzeba pamiętać, że na odrzucenie spadku spadkobierca ma tylko 6 miesięcy. Liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się, że dziedziczy. Jeśli znał treść testamentu przed śmiercią spadkodawcy, termin ten liczy się od dnia śmierci spadkodawcy. Inaczej j początek tego terminu wyznacza dzień, w spadkobierca testamentowy dowiedział się o ostatniej woli spadkodawcy. Odrzucić spadek można przed sądem w trakcie sprawy o stwierdzeniu nabycia spadku albo u notariusza. Jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy tego nie zrobi, oznacza to, że spadek przyjmuje.

W razie odrzucenia spadku podatku spadkowego się nie płaci. Natomiast  scedowanie swego udziału spadku czy całego spadku na inną osobę po jego przejęciu, niezależnie od tego czy cesja jest odpłatna czy nie, nie uwalnia od tej daniny.

Podatek trzeba zapłacić.

Nabywcy z I i II grupy mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeśli nie mają własnego lokum i  będą mieszkać  w spadkowym mieszkaniu czy domu przez 5 lat. Niestety spadkobiercy z III grupy to nie dotyczy, chyba że przed śmiercią spadkodawcy sprawował nad nim oficjalną opiekę na podstawie umowy.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj