Izabela Lewandowska

Rachunek bankowy męża, choć pieniądze wspólne

Jeśli rachunek bankowy założył jeden z małżonków wyłącznie na swoje imię, tylko on ma prawo do dysponowania środkami na tym rachunku

CIT: Jak rozliczyć koszty przy budowie budynków i lokali na sprzedaż

Przepisy podatkowe nie przewidują szczególnych zasad rozliczania kosztów przy budowie budynków i lokali na sprzedaż (np. mieszkalnych)

Jak wycenić przejęte środki trwałe

Udziałowiec zlikwidowanej spółki musi ustalić wartość otrzymanych składników majątkowych, by móc je ująć we własnych księgach