Mieszkam w Warszawie. Odziedziczyłam wraz z bratem ciotecznym spadek po babci, która mieszkała w Mińsku Mazowieckim. W jakim urzędzie skarbowym mam załatwiać sprawy związane z tym spadkiem? Czy zawiadomienie o spadku mam złożyć w Warszawie, czy też Mińsku?

- pyta czytelniczka.

To zależy od tego, jakie dobra wchodzą w skład spadku. Jeśli obejmuje on  nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do spółdzielczego domu jednorodzinnego, wieczyste użytkowanie, a wszystkie te nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu jednego urzędu skarbowego to właściwy jest ten właśnie urząd skarbowy (naczelnik urzędu skarbowego). Tak jest również wówczas, gdy oprócz wskazanych dóbr spadek obejmuje także ruchomości (np. samochód, meble, obrazy) oraz inne prawa majątkowe.

W innych przypadkach, tj. przede wszystkim, gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości, spółdzielcze prawo do lokalu itp. położone w terytorialnym zasięgu działania  dwu lub więcej  urzędów skarbowych albo gdy spadek obejmuje np. tylko  pieniądze na rachunku bankowym albo ruchomości, zawiadomienie o nabyciu spadku lub zeznanie podatkowe składa się w urzędzie skarbowym właściwym wedle ostatniego miejsca zamieszkania, a w razie jego braku — ostatniego pobytu spadkodawcy. W tym urzędzie rozlicza się z fiskusem albo zawiadamia go o nabyciu  osoba, która nabyła — na podstawie specjalnej dyspozycji na wypadek śmierci — pieniądze z jego rachunku bankowego lub jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Kwestię właściwości  miejscowej organów podatkowym w sprawach podatku od spadków i darowizn unormowano szczegółowo w § 7 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (DzU  nr 165, poz. 1371 z późniejszymi zmianami).

Nasze poradni

ki

:

» Jak załatwić sprawy spadkowe

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

» Spadek u notariusza

 

Zobacz

»

Podatki

»

Podatek od spadków i darowizn