Resort obrony narodowej planuje przekazać dla klas mundurowych uczestniczących w programie pilotażowym kilkadziesiąt tysięcy amunicji do karabinków Kałasznikowa. Szkoły uczestniczące w programie dostaną je za darmo. Amunicja ta zostanie wykorzystana w czasie szkoleń strzeleckich.

Z naszych informacji wynika, że pochodzi ona z magazynów wojskowych, ale niebawem skończy się jej ważność. – Zamiast ponosić koszty jej utylizacji, można ją wykorzystać do szkolenia strzeleckiego – słyszymy w resorcie obrony narodowej.

Od września rusza pilotażowy program skierowany do 55 klas mundurowych w całej Polsce. Uczniowie będą poznawali podstawy wojskowości w oparciu o minimum programowe oparte na szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Wstępne założenie jest takie, że szkoła przez dwa lata będzie prowadziła zajęcia teoretyczne. Co tydzień uczniowie takich klas poświęcą na naukę przedmiotów związanych ze szkoleniem wojskowym godzinę lub dwie. Dodatkowo na koniec roku szkolnego organizowana będzie dla nich przy wsparciu organizacji proobronnych lub wojska zielona szkoła.

– Na zakończenie całej nauki w szkole średniej uczeń będzie miał możliwość wyjazdu na dwutygodniowy obóz na poligonie. Po nim złoży przysięgę i dostanie przydział mobilizacyjny – opisuje nam Michał Dworczyk, wiceminister obrony narodowej.

MON zakłada, że w przyszłości w każdym powiecie powstanie co najmniej jedna klasa mundurowa. Teraz w całym kraju uczy się w nich 57 tys. uczniów.

MON przygotował system bonusów dla tych uczniów. Przede wszystkim absolwenci klas wojskowych będą mieli ułatwiony wstęp do wojska. Uzyskają też m.in. certyfikat zaliczenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej, dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia oraz kursu na prawo jazdy kategorii B. W tym roku resort obrony ma zarezerwowane na ten program 1,5 mln zł, w przyszłym roku kwota ta powinna zostać podwojona.

MON stara się odbudować po likwidacji poboru system rezerw osobowych dla wojska. Planowane jest przywrócenie ochotniczego szkolenia dla studentów. Od 1 października rusza pilotażowy program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Zakłada szkolenie teoretyczne i praktyczne studentów ochotników w wytypowanych jednostkach wojskowych. Rocznie w ten sposób zostanie przeszkolonych do 10 tys. studentów.

Jednocześnie resort obrony naciska na Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby do szkół średnich został wprowadzony w 2019 roku nowy przedmiot wychowanie proobronne. Miałby zastąpić obowiązującą obecnie edukację dla bezpieczeństwa. Uczniowie poznawaliby nie tylko zasady udzielania pierwszej pomocy i reagowania kryzysowego, lecz także podstawy funkcjonowania sił zbrojnych z elementami m.in. taktyki i strzelania.