Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i przygotował swój projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych.

Czytaj więcej

Kryzys kadrowy w szpitalach się pogłębia

– Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów, podjęliśmy decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce – uzasadniają władze związku.

Domagają się m.in. uzależnienia wysokości wynagrodzenia od posiadanych zamiast wymaganych kwalifikacji.

Przedstawicielki związku zbierają podpisy pod projektem.