Karta Segregacji Medycznej (KSM), dokumentująca triaż pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), może odegrać kluczową rolę w sprawach o błędy medyczne – uważają prawnicy.

Czytaj więcej

Jak dochodzić odszkodowań za błędy oprogramowania

Kolory w poczekalni

W KSM znajdą się nie tylko dane pacjenta i podmiotu leczniczego, do którego trafia, ale informacje uzyskane w trakcie wywiadu medycznego, określenie poziomu świadomości i bólu, wartość parametrów krytycznych, takich jak zapis badania EKG, tętno, puls i częstość oddechów, ocenę stanu psychicznego oraz kategorię, jaką nada choremu triażysta. W karcie znajdziemy też datę i godzinę zakończenia triażu (segregacji medycznej), co pozwoli ustalić, czy lekarz zobaczył chorego przed upływem czasu przewidzianego dla danej kategorii pilności. Kategorie, oznaczone kolorami, określają, w jakim czasie pacjentem zajmie się lekarz. Kolor niebieski (wyczekujący) może oznaczać czekanie do sześciu godzin, zielony (pomoc odroczona) do czterech godzin, żółty (pomoc pilna) do 60 minut, pomarańczowy (pomoc bardzo pilna) do 10 minut, a czerwony (pomoc natychmiastowa) przeznaczony jest dla pacjenta, który zostanie przyjęty poza kolejnością.

Zdaniem mec. Jolanty Budzowskiej, radcy prawnego reprezentującej pacjentów w sprawach o błąd medyczny, KSM zwiększy możliwość monitorowania tego, co dzieje się z pacjentem od momentu, kiedy pojawi się na SOR.

– W sprawach o błąd medyczny zarzuty pacjentów często dotyczą opóźnienia i błędów w triażu oraz konsekwencji dla ich zdrowia i możliwości leczenia, np. w diagnostyce udarów niedokrwiennych przekroczenie okna czasowego powoduje, że pacjent jest zdyskwalifikowany z leczenia trombolitycznego – mówi mec. Budzowska.

Dodaje, że najważniejsze informacje mogące pomóc w analizie i usprawnieniu pracy SOR dotyczą tego, co się działo z pacjentem i ile czasu upłynęło od chwili jego przywiezienia przez karetkę do triażu na SOR, kto i na jakiej podstawie zakwalifikował daną osobę do określonej kategorii pilności, ile czasu upłynęło od triażu do zaplanowania i wykonania badań diagnostycznych.

Potrzebne zmiany

– Dziś w dokumentacji medycznej bardzo trudno doszukać się takich precyzyjnych informacji, a czasem minuty mają znaczenie – podkreśla mec. Budzowska.

Również dr nauk prawnych Radosław Tymiński, prowadzący stronę internetową prawalekarzy.pl i wiele spraw w obronie lekarzy, zwraca uwagę, że kwestie, które mają być odnotowane w KSM, dość często pojawiają się w tego typu sprawach sądowych.

Jego zdaniem KSM sformalizuje pewne procedury i doprowadzi do konieczności lepszego zorganizowania SOR.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Nowa regulacja podoba się także lekarzom:

– Lekarze od dawna walczą o standardy postępowania na SOR, ścieżkę postępowania, która czarno na białym określa, co należy robić w danym przypadku. W stanach ostrych potrzebujemy bowiem algorytmów pozwalających uniknąć błędu albo zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia do minimum, a nie tylko zaleceń i wytycznych towarzystw naukowych – mówi Filip Płużański, dyrektor ds. medycznych szpitala w Łowiczu. Dodaje, że dokumenty na wzór KSM funkcjonowały do tej pory w wielu placówkach jako dokumenty wewnętrzne.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia, DzU z 2021 r., poz. 1468

Jakub Gołąb Biuro Rzecznika Praw Pacjentów

Wprowadzenie karty segregacji medycznej oraz określenie jej elementów składowych jest konsekwencją rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zgodnie z nim system TOPSOR zapewni m.in. możliwość przeprowadzania sprawnej segregacji medycznej właśnie przy wykorzystaniu tej karty. Ważne jest dostosowanie dokumentacji medycznej do specyfiki świadczeń zdrowotnych udzielanych na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Karta segregacji medycznej poprawi kompletność dokumentacji medycznej oraz zagwarantuje, że będzie ona posiadała wszystkie ważne z medycznego punktu widzenia informacje. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na bezpieczeństwo pacjentów oraz zmniejszy częstotliwość niepożądanych zdarzeń medycznych.