Pytania zadano na kanwie skargi ministra Sprawiedliwości na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie odwołania mec. Sławomira Zdunka z funkcji Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Nowa izba Sądu Najwyższego chce, aby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, co do konstytucyjności art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie, w jakim dopuszcza wniosek o wyłączenie sędziego powołanego przez Prezydenta na podstawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa z 8 grudnia 2017 r. Zgodnie z nimi, to Sejm wybiera 15 członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

W drugim pytanie Izba Kontroli Nadzwyczajnej chce, aby TK rozstrzygnął, czy  obwieszczenie Prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN stanowi akt niewymagający dla swojej ważności kontrasygnaty premiera.

Kolejne pytanie dotyczy konstytucyjności rozstrzygania przez Sąd Najwyższy o statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym Sądu Najwyższego.

Przedstawicielem SN przed Trybunałem wskazano w postanowieniu sędziego Tomasza Demendeckiego.

Czytaj także: Sąd Najwyższy pyta TSUE o status 37 nowych sędziów