Wynik konkursu ogłoszono w sobotę podczas prezentacji IX edycji Obywatelskiego Monitoringu Sądów przygotowanego przez Fundację Court Watch Polska.

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez kilka lat pracowała jako prawnik korporacyjny, następnie zrobiła aplikację sędziowską w Warszawie. Została sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. Przegrała konkurs przed KRS do WSA w Warszawie po tym, jak znalazła się na liście sędziów, którzy pojechali do Brukseli bronić praworządności w Polsce. Zdobyła tytuł za organizację w całej Polsce inicjatywy "Dzień Edukacji Prawnej".

Court Watch Polska przedstawiło też raport Obywatelski Monitoring Sądów 2019. Najnowsza edycja trwała od 17 lipca 2018 r. do 15 lipca 2019 r. Przez ten czas 376 wolontariuszy fundacji wizytowało posiedzenia sądowe 3985 razy. Obserwacje pochodzą ze 131 sądów w całej Polsce. 71 proc. pochodzi z sądów rejonowych. Z okręgowych – co czwarta. Apelacyjne – 2 proc. obserwacji. W porównaniu z edycją z 2018 r. odnotowano wzrost odsetka rozpraw, których wywołanie było słyszalne na holu (z 96 do 98 proc.).

W przypadku 98 proc. obserwowanych rozpraw strony mogły się swobodnie wypowiedzieć i mogły liczyć na uwagę sądu. Sędzia pouczał uczestników o przysługujących im prawach podczas 96 proc. rozpraw. W 7 proc. obserwacji odnotowano problemy ze słyszalnością wypowiedzi sądu, stron lub świadków, zaś w 2 proc wolontariusze mieli zastrzeżenia do sposobu protokołowania rozprawy.

41 proc. wszystkich obserwacji, w których odnotowano, że rozprawa ostatecznie nie doszła do skutku, stanowiły te, o których odroczeniu lub odwołaniu poinformowano za pomocą wokandy. W 31 rozprawa została odroczona przez sąd po wywołaniu i wejściu zainteresowanych na salę.

Czytaj także:

Dorota Hildebrand-Mrowiec została Obywatelskim Sędzią Roku 2018

W aktualnej edycji opóźnienia odnotowano w przypadku 54 proc. wszystkich obserwacji. Rozprawy wywoływane są przeciętnie z 13-minutowym opóźnieniem (o 2 minuty mniejsze niż w 2018 r . W 36 proc. spraw opóźnienie wynosiło 5 minut i więcej (średnio 17 minut).

Co czwarta rozprawa rozpoczęta po czasie poprzedzona była inną opóźnioną rozprawą.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Jedynie w 8 proc. wizytowanych rozpraw sąd proponował ugodę, mediację. Liczba obserwacji, w trakcie których sygnalizowano problem nierównego traktowania stron. nie wydaje się szczególnie niepokojąca – miało to miejsce w 1 proc. spraw. Wykorzystanie protokołu elektronicznego różni się w zależności od wydziałów sądów, w których przeprowadzano obserwacje. Najczęściej nagrywane są rozprawy odbywające się w wydziałach gospodarczych (93 proc.), pracy i ubezpieczeń społecznych (82 proc.), w dalszej kolejności w wydziałach cywilnych (69 proc.) oraz rodzinnych i nieletnich (63 proc.). Najrzadziej nasi wolontariusze spotykali się z protokołem elektronicznym w trakcie rozpraw w wydziałach karnych – jego zastosowanie odnotowane zostało jedynie w 11 proc. badanych przypadków.