Resort sprawiedliwości ws. zmian dot. dyscyplinowania sędziów

Przedstawiony w Sejmie poselski projekt zmian w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym zdaniem resortu nie ogranicza niezawisłości sędziów.

Publikacja: 13.12.2019 13:56

Resort sprawiedliwości ws. zmian dot. dyscyplinowania sędziów

Foto: Adobe Stock

Według ministerstwa propozycja PiS pozwoli na utrwalenie konstytucyjnego standardu apolityczności sędziów oraz realizuje zasadę transparentności organów władzy sądowniczej i sędziów.

- (...) projekt jest odpowiedzią na coraz częstsze sytuacje poddające w wątpliwość apolityczność sędziów w Polsce. Odnosi się również do budzącego zaniepokojenie postępowania tych sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów - pisze Ministerstwo w swoim stanowisku.

Czytaj także:

Władza chce stłumić sędziowski bunt

"Gersdorf chce bezprawnie wpłynąć na sędziów"

PiS idzie na ostre zwarcie z sędziami

Nieoficjalnie: Prezydent nie zawetuje projektu PiS ws. sędzi...

Resort zgadza się z Radą Ministrów, której zdaniem sytuacja w wymiarze sprawiedliwości jest spowodowana postępowaniem części sędziów, którzy manipulują wydanym 19 listopada br. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Rząd podkreślił, że podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa - czytamy.

Ministerstwo potępiło kierowanie sędziowskich apeli o wstrzymanie się od orzekania. Działania takie zdaniem resortu godzi w niezawisłość sędziowską i podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, budzi niepokój co do ważności wyroków sądów i prowadzi też do chaosu prawnego w Polsce.

- Zgłoszony w Sejmie projekt, jak poinformowali posłowie, ma zapobiec tej groźnej sytuacji. Nowe przepisy będą dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia. Przewidują m.in. przeniesienie na inne stanowisko służbowe, kary finansowe, a nawet złożenie z urzędu sędziów, którzy podważają prerogatywy Prezydenta RP, status Krajowej Rady Sądownictwa czy też innych sędziów. Nowe regulacje, co podkreślono, powodowane są troską o porządek prawny, praworządność w państwie i działanie zgodnie z konstytucją - czytamy w stanowisku MS.

Ministerstwo przypomniało, że w myśl projektu sędziowie będą mieli obowiązek oświadczenia o działalności w stowarzyszeniach, fundacjach i partiach politycznych. - Będą też zobligowani do ujawnienia nicku, pod którym zabierają głos na portalach społecznościowych, wypowiadając się na tematy związane z polityką - pisze resort.

- Projekt ma również zapewnić ciągłość funkcjonowania Sądu Najwyższego. Wprowadza przepisy, które zapobiegają sparaliżowaniu wyboru nowego I Prezesa SN, gdy skończy się kadencja obecnej I Prezes - dodaje.

Resort podkreśla, że założenia projektu opierają się na rozwiązaniach francuskich i niemieckich.

Według ministerstwa propozycja PiS pozwoli na utrwalenie konstytucyjnego standardu apolityczności sędziów oraz realizuje zasadę transparentności organów władzy sądowniczej i sędziów.

- (...) projekt jest odpowiedzią na coraz częstsze sytuacje poddające w wątpliwość apolityczność sędziów w Polsce. Odnosi się również do budzącego zaniepokojenie postępowania tych sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów - pisze Ministerstwo w swoim stanowisku.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości