Pytanie Zaradkiewicza do TSUE o sędziów rodem z PRL

Kami Zaradkiewicz z Izby Cywilnej SN zwrócił się do Trybunału w Luksemburgu o wskazanie, czy w rozumieniu prawa Unii sądem niezawisłym i bezstronnym jest taki, w którym zasiada osoba powołana po raz pierwszy lub kolejny przez Radę Państwa przed 1990 r.

Aktualizacja: 19.12.2019 13:57 Publikacja: 19.12.2019 07:19

Prof. Kamil Zaradkiewicz

Prof. Kamil Zaradkiewicz

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Rada Państwa to organ władzy wykonawczej państwa niedemokratycznego, powoływany na wniosek ministra sprawiedliwości tego państwa, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w społeczeństwie demokratycznym – o czym kilkakrotnie mówił TSUE w wyroku z 19 listopada dopuszczającym badanie przez polskie sądy niezależności nowych sędziów – pisze sędzia Zaradkiewicz w pytaniu zadanym TSUE na tzw. przedsądzie. Przypomina, że w PRL nie było transparentnych kryteriów powołania sędziów, a samorząd sędziowski nie brał udziału w procedurze nominacyjnej.

Sędzia pyta wreszcie, czy dla rozstrzygnięcia tej kwestii ma znaczenie okoliczność, że powołanie do pełnienia na stanowisku sędziego, z wyjątkiem SN, nie było uzależnione od złożenia ślubowania sędziowskiego przestrzegania wartości społeczeństwa demokratycznego, a osoba powołana po raz pierwszy składała przyrzeczenie stania na straży tzw. praworządności ludowej.

Czytaj także: Kamil Zaradkiewicz pyta Trybunał Konstytucyjny o wyrok TSUE

Zaradkiewicz zwraca się też do Krajowej Rady Sądownictwa, Kancelarii Prezydenta RP oraz do ministra sprawiedliwości o przedstawienie dokumentów dotyczących przebiegu służby sędziów zasiadających w składzie sądu apelacyjnego, który wydał zaskarżony skargą kasacyjną wyrok.

Pytania sędzia sformułował jednoosobowo w zwyczajnej sprawie o zapłatę, w której orzekał w niższej instancji sędzia powołany jeszcze w okresie PRL.

Nie ma wątpliwości, że akcja sędziego ma wprowadzić w zakłopotanie sądy i wszystkich tych, którzy kwestionują umocowanie sędziów wybranych według nowych zasad.

Sygnatura akt: V CSK 347/19

Rada Państwa to organ władzy wykonawczej państwa niedemokratycznego, powoływany na wniosek ministra sprawiedliwości tego państwa, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w społeczeństwie demokratycznym – o czym kilkakrotnie mówił TSUE w wyroku z 19 listopada dopuszczającym badanie przez polskie sądy niezależności nowych sędziów – pisze sędzia Zaradkiewicz w pytaniu zadanym TSUE na tzw. przedsądzie. Przypomina, że w PRL nie było transparentnych kryteriów powołania sędziów, a samorząd sędziowski nie brał udziału w procedurze nominacyjnej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu