Projekt postanowienia wiceprezesa TSUE o zastosowaniu środka tymczasowego jest  już gotowy i może być ogłoszony już w przyszłym tygodniu.  Chodzi o zawieszenie przepisów ustawowych art. 3 pkt 5, art. 27 i art. 73 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, w związku z art. 9a ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wykonanie postanowienia ma być powiązane z bardzo wysoką sankcją finansową. Dwadzieścia razy wyższą niż w przypadku podobnego środka tymczasowego zastosowanego przy okazji wycinki Puszczy Białowieskiej.

W projekcie postanowienia można przeczytać „Jeżeli naruszenie miałoby zostać stwierdzone, Trybunał nakaże Rzeczypospolitej Polskiej zapłatę na rzecz Komisji kary pieniężnej w wysokości co najmniej 2 000 000 EUR dziennie od dnia doręczenia Rzeczypospolitej Polskiej niniejszego postanowienia aż do chwili, w której owo państwo członkowskie będzie przestrzegać niniejszego postanowienia, lub do ogłoszenia wyroku kończącego sprawę C-791/19”.

Sprawa wysokości  kary już zaczyna budzić kontrowersje. Informacja o przygotowanym postanowieniu i  grożącej Polsce karze została ujawniona w  mediach społecznościowych, zanim oficjalnie ogłosi ją Trybunał w Luksemburgu, co wcześniej nie zdarzało się. Wywołało to oburzenie polskich negocjatorów w Brukseli i przed TSUE i może być przyczyną protestów Warszawy, że w spór z  Brukselą mogą angażować się „lobbyści”- dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.

Polski rząd - o co sam wnioskował - ma czas do 13 lutego do przedstawienia wyjaśnień ws. Izby Dyscyplinarnej - poinformował prof. Waldemar Gontarski, pełnomocnik rządu RP w Luksemburgu. TSUE nie jest jednak związany tym terminem i nie musi czekać na reakcje Warszawy.

Informacji tych nie potwierdził jeszcze TSUE.