To skutek wniosku pełnomocników Iwulskiego o uzupełnienie materiałów dowodowych prokuratorów IPN o oryginały spraw prowadzonych przez sędziego Iwulskiego w 1982 roku, które są podstawą wniosku o uchylenie immunitetu. Drugim powodem jest rozpoznanie wniosku o wyłączenie ze składu sędziego Adama Tomczyńskiego w związku z jego publicznymi wypowiedziami na temat kwestii mogących mieć związek z tą sprawą.

Pierwsze dwa wnioski o wyłączenie sędziów zostały w czwartek rozpatrzone, natomiast trzeci wniosek wymaga sprawdzenia wypowiedzi sędziego Tomczyńskiego.

Posiedzenie odroczono bez terminu.

Przypomnijmy, iż o uchylenie immunitetu sędziemu SN wystąpił krakowski IPN. Chce postawić sędziemu Iwulskiemu zarzut bezprawnego skazania w czasie stanu wojennego na trzy lata więzienia Leszka W., 21-letniego robotnika, za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Sędzia Iwulski był w składzie orzekającym w tej sprawie.

Kadencja prezesa Iwulskiego upływa z końcem sierpnia.