W marcu Prokuratura Krajowa wystąpiła do Sądu Najwyższego o zgodę na przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei. Stało się to po tym, jak po raz trzeci sędzia nie stawił się na wezwanie prokuratora. Był natomiast obecny na zgromadzeniu przed siedzibą PK.

- Nie będę brał udziału w tej nielegalnej czynności - oświadczył sędzia Tuleya, i zapowiedział, że nigdy nie będzie uczestniczył w przesłuchaniu w związku z tą sprawą.

Czytaj także:

Do SN wpłynął wniosek o zgodę na doprowadzenie sędziego Tulei do prokuratury

Przypomnijmy, że Prokuratura Krajowa chce postawić Igorowi Tulei zarzut bezprawnego rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego.

Chodzi o zdarzenie z 18 grudnia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Tego dnia sędzia Tuleya zezwolił dziennikarzom na rejestrację posiedzenia sądu, podczas którego rozpoznawał zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie burzliwych obrad Sejmu w sali Kolumnowej. Z obrad wykluczano posłów opozycji, blokowano dostęp do mównicy, a następnie uchwalono kilka ważnych ustaw, w tym budżetową.

– Przedstawiając ustnie główne motywy rozstrzygnięcia, miał on ujawnić osobom nieuprawnionym, bez wymaganego zezwolenia, wiadomości z postępowania przygotowawczego – uważa prokuratura.

W listopadzie ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna SN uchyliła sędziemu Tulei immunitet.