Od połowy marca w związku z pandemią koronawirusa sądy działają w ograniczonym zakresie. W przypadku wielu spraw decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości wstrzymano i zawieszono wówczas bieg terminów procesowych i sądowych. Teraz za sprawą projektu tzw. tarczy 3.0 resort chce poprawić katalog spraw, których takie zawieszenie dotyczyć nie będzie. W nowym katalogu wylicza kilka kategorii.

Po pierwsze, chodzi o sprawy, które mogą zostać rozpoznane i rozstrzygnięte przez sąd na posiedzeniu niejawnym, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy. Po drugie, kilka z tych ujętych w art. 14a – jak przesłuchanie przez sąd w trybie wideokonferencji, gdy podejrzany jest zatrzymany; w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego czy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

Po trzecie, chodzi o sprawy wyborów lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Po czwarte – wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. I po piąte – wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj także:

Koronawirus: Sejm zawiesza terminy sądowe na czas epidemii

W dwóch pierwszych przypadkach w piśmie kierowanym do strony lub innej osoby uczestniczącej w postępowaniu sąd poucza adresata pisma, że w sprawie z jego udziałem wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych nie obowiązuje. Termin w ww. sprawach biegnie wówczas od dnia doręczenia pouczenia.

Po lekturze projektu wiadomo już, że wielu prezesów czekało na dużo więcej. Na razie muszą się zadowolić informacją, że do 15 maja sądy będą nadal działać na niewielką skalę. Potem katalog spraw ma szansę zostać (nieznacznie) poszerzony.

W trakcie konsultacji projektu tzw. tarczy 3.0 prezesi sądów zgłaszali wiele uwag do ministerialnych propozycji. Większość z nich nie została jednak uwzględniona. Prezesi liczą, że być może, choćby w małym stopniu, uda się jeszcze wprowadzić korekty w trakcie prac w parlamencie. Czekają oni na rozpowszechnienie rozpraw online, postawienia na składy jednoosobowe (tam, gdzie tylko się da), posiedzenia niejawne oraz komunikację z sądem online czy składanie pism za pośrednictwem platformy ePUAP.