Byłej szefowej sądowego sekretariatu zarzucono popełnienie 102 przestępstw związanych z dokonywaniem nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych. Wśród nich: przekroczenia uprawnień, fałszowania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa.

Śledczy ustalili, że kobieta dokonywała wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości na rzecz podmiotów niebędących stronami postępowań oraz niesłusznych zwrotów opłat od wpisów sądowych apelacji, pozwów i wniosków. Miało to miejsce w ramach 30 spraw prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie. Łączna kwota tego typu nieuprawnionych wypłat wyniosła ponad 288 tysięcy złotych.

Do wypłat posłużyły postanowienia i zarządzenia opatrzone podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw. Ustalono, że zostały one podrobione przez oskarżoną. Z kolei podrobione dokumenty przekazywała do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na należące do kobiety rachunki bankowe. Ujawniono 9 takich rachunków. Proceder ten trwał od 2012 roku do września 2018 roku.

- W związku z tym, że z procederu oskarżona uczyniła sobie stałe źródło dochodu, grozi jej kara do 15 lat pozbawienia wolności - informuje Prokuratura Krajowa.

Czytaj także:

Była kierownik sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie tymczasowo aresztowana