Iustitia broni sędziego. To on podjął decyzje ws. Kamińskiego i Wąsika

Zarząd warszawskiego oddziału stowarzyszenia "Iustitia", którego członkiem jest sędzia Tomasz Trębicki wydała oświadczenie, w którym sprzeciwia się próbom przypisywania sędziemu jakichkolwiek intencji politycznych.

Publikacja: 09.01.2024 16:22

Sędzia Tomasz Trębicki na sali sądowej. Luty 2016 roku

Sędzia Tomasz Trębicki na sali sądowej. Luty 2016 roku

Foto: PAP/Tomasz Gzell

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał, iż nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oznacza to, że politycy w każdej chwili mogą zostać doprowadzeni do więzienia. Orzeczenia i zarządzenie w tej sprawie wydał sędzia Tomasz Trębicki.

We wtorek oświadczenie dotyczące wypowiedzi i komentarzy pod adresem sędziego Trębickiego wydał Zarząd Oddziału Terenowego w Warszawie SSP "Iustitia" (sędzia Trębicki jest członkiem tego stowarzyszenia).

Podkreślono w nim, że "Tomasz Trębicki jest przed wszystkim rzetelnym i doświadczonym sędzią, który rozstrzygając w dniu 8 stycznia 2024 r. w przedmiocie wykonania prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności, działał w granicach i na podstawie prawa". Jak dodano „orzeczenie kary pozbawienia wolności wobec osoby zajmującej się działalnością polityczną nie może prowadzić do odmiennego, niż każdej innej prawomocnie skazanej osoby, traktowania”. Równość wobec prawa oznacza właśnie nie czynienie żadnych wyjątków przy jego stosowaniu, bez względu na to kto jest stroną postępowania sądowego.

Zdaniem zarządu stołecznej „Iustitii” próby dyskredytacji sędziego wykonującego swoje obowiązki orzecznicze, poprzez czynienie mu zarzutu z przynależności do stowarzyszenia sędziowskiego, należy ocenić „tylko jako kolejny przykładem bezzasadnego kwestionowania niezależności sądu powszechnego, sprawującego wymiar sprawiedliwości w sposób w pełni bezstronny i równy wobec wszystkich podsądnych”.

W oświadczeniu zaznaczono, że sędzia Trębicki „podejmując swoje rozstrzygnięcia nie mógł uwzględniać pozamerytorycznych, mogących mieć znaczenie polityczne, konsekwencji rozpoznawanej sprawy, bowiem nie po to został powołany na urząd sędziego, w sposób zgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, ślubując stać na straży prawa”.

Czytaj więcej

Jest decyzja sądu ws. pozbawienia wolności Kamińskiego i Wąsika
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek