Sędziowie SN wzywają do zawieszenia dwóch izb

Dziewiętnastu tzw. starych sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego wezwało neosędziów w SN do niezwłocznego powstrzymania się od udziału w rozpoznawaniu spraw oraz zawieszenia działalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Publikacja: 28.12.2023 16:16

Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie

Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Oświadczenie zostało wydane w związku z decyzją nowego prezesa Izby Karnej Zbigniewa Kapińskiego o odroczeniu Zgromadzenia Sędziów Izby Karnej SN, które miało się odbyć  20 grudnia 2023 r.  Przypomnijmy, że sędzia Zbigniew Kapiński jest prezesem Izby Karnej od maja 2023 r. Do SN trafił z rekomendacji neo-KRS. Zastąpił Michała Laskowskiego, którego kadencja wygasła 26 maja.

Jak informuje OKO.press, oficjalnie powodem odwołania Zgromadzenia było świątecznego spotkanie w SN, ale mógł być to także pretekst, by odwlec dyskusję dotyczącą zmian wprowadzonych w SN przez władzę PiS. 

Czytaj więcej

Bunt w Sądzie Najwyższym. Są nowi szefowie wydziałów Izby Karnej

Starzy sędziowie wzywają neo-sędziów

„Wzywamy do niezwłocznego powstrzymania się od udziału w rozpoznawaniu spraw przez osoby powołane na stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, mając na względzie uchwałę trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. oraz grożące konsekwencje finansowe wadliwych orzeczeń wydawanych z udziałem tych osób, w postaci odszkodowań i zadośćuczynień nakładanych przez sądy i trybunały międzynarodowe” - napisali sędziowie Izby Karnej, powołani do SN przed 2017 r.  

Sędziowie wezwali też do „niezwłocznego zawieszenia działalności dwóch utworzonych przy Sądzie Najwyższym sądów specjalnych". Chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, których legalność podważa znaczna część środowiska prawniczego powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdaniem sędziów Izby Karnej SN, sprawy znajdujące się w tych izbach, powinny zostać przekazane do rozpoznania Sądowi Najwyższemu.

Nie akceptują oceny I Prezes SN

Dziewiętnastu sędziów, którzy wydali oświadczenie z 20 grudnia, odniosło się także do krytycznego stanowiska Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzaty Manowskiej w związku z ogłoszeniem przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara projektu nowelizacji Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. 

„Stwierdzamy, że chybione oceny i opinie zawarte w oświadczeniu I Prezesa SN, dr hab. Małgorzaty Manowskiej, z dnia 17 grudnia 2023 r. o projektowanych zmianach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, nie były konsultowane i akceptowane przez sędziów Sądu Najwyższego.” 

Czytaj więcej

Sędzia Małgorzata Manowska: minister Bodnar chce łamać konstytucję
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona