Komitet Ministrów Rady Europy wzywa Polskę do wykonania wyroków ETPC ws. sędziów

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał polskie władze do wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie praworządności. Raportu z ich wdrażania oczekuje do połowy marca 2024 roku.

Publikacja: 08.12.2023 11:36

Komitet Ministrów Rady Europy wzywa Polskę do wykonania wyroków ETPC ws. sędziów

Foto: Adobe Stock

Chodzi o dwa orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 2021 roku. Pierwszy, na który wskazuje Komitet Ministrów Rady Europy dotyczy trójmiejskiej adwokatki Joanny Reczkowicz. Była ona sądzona przez radcowski pion dyscyplinarny za postawę względem klientów w kilku sprawach. Sąd ten w 2018 r. zawiesił ją na trzy lata w obowiązkach.

Prawniczka nie dała za wygraną i złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Rozpoznała ją działająca wówczas Izba Dyscyplinarna, oddalając skargę. To zaś spowodowało, że przed ukaraną otworzyła się droga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zaskarżyła orzeczenie ID, wskazując na wszystkie znane mankamenty związane z jej utworzeniem: że izbę wyłoniła upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, że skład izby nie daje gwarancji sprawiedliwego procesu, opisanych m.in. w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Trybunał w lipcu 2021 r. uznał, że istnienie Izby Dyscyplinarnej stoi w sprzeczności z europejską konwencją. Prowadzone przed nią postępowanie naruszyło prawo do sprawiedliwego procesu.  Trybunał podzielił zarzuty skarżącej, wskazując, że dokonane przez prezydenta RP na wniosek KRS powołania do tej izby nastąpiły z oczywistym naruszeniem prawa oraz zasad praworządności, rozdziału władz i niezależności sądownictwa. Według Strasburga doszło do oczywistego naruszenia prawa krajowego w procedurze powoływania sędziów do ID. Zwrócił przy tym uwagę, że KRS (po zmianie ustawy z 2017 r.) nie zapewnia wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej lub wykonawczej.

Czytaj więcej

Wyrok ETPCz stał się ostateczny. Polska wycofała odwołanie

Z kolei wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 29 czerwca 2021 r. dotyczy dwóch sędziów odwołanych faksem. Alina Bojara i Mariusz Broda zostali odwołani z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach na mocy nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 12 lipca 2017 roku.

Sędziom nie przysługiwało od decyzji Zbigniewa Ziobry odwołanie. To, według nich, naruszyło artykuł 6. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który każdemu gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego. Dlatego złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W czerwcu 2021 r. Trybunał uznał, że Polska naruszyła samą istotę prawa skarżących do dostępu do sądu. Tym samym doszło do naruszenia prawa dostępu do sądu gwarantowanego przez Artykuł 6 ust. 1 EKPCz.

Czytaj więcej

Sędziowie odwołani faksem. Wyrok ETPCz jest już prawomocny

Komitet Ministrów Rady Europy oczekuje od Polski wprowadzenia środków przywracających niezależność KRS oraz zajęcie się statusem sędziów powołanych w wyniku wadliwej procedury. Władze w Warszawie powinny także zapewnić skuteczną kontrolę sądową uchwał KRS przedstawiających Prezydentowi RP nominacje sędziowskie, w tym sędziów Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, iż Komitet Ministrów Rady Europy jest organem decyzyjnym Rady Europy, w którego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich.

Chodzi o dwa orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 2021 roku. Pierwszy, na który wskazuje Komitet Ministrów Rady Europy dotyczy trójmiejskiej adwokatki Joanny Reczkowicz. Była ona sądzona przez radcowski pion dyscyplinarny za postawę względem klientów w kilku sprawach. Sąd ten w 2018 r. zawiesił ją na trzy lata w obowiązkach.

Prawniczka nie dała za wygraną i złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Rozpoznała ją działająca wówczas Izba Dyscyplinarna, oddalając skargę. To zaś spowodowało, że przed ukaraną otworzyła się droga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zaskarżyła orzeczenie ID, wskazując na wszystkie znane mankamenty związane z jej utworzeniem: że izbę wyłoniła upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, że skład izby nie daje gwarancji sprawiedliwego procesu, opisanych m.in. w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony