Ostatni raz Trybunał Konstytucyjny nad kwestią zamrożenia pensji sędziów pochylał się na początku września. TK w składzie sędzia prowadzący TK Bartłomiej Sochański TK, sędzia sprawozdawca TK Rafał Wojciechowski, Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Michał Warciński - miał zbadać czy przepisy ustalające wysokość wynagrodzeń sędziów na 2023 r. na poziomie niższym, niż wynika to z mechanizmu ustawowego, nie naruszają konstytucji. Rozwiązania ustawy okołobudżetowej w drugiej połowie grudnia 2022 roku zaskarżyli do TK - I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Krajowa Rada Sądownictwa.

Jak pisała na łamach rp.pl Agata Łukaszewicz, przed rozprawą wpłynęło jednak pismo procesowe od Prokuratora Generalnego w sprawie stwierdzenia niezgodności przepisów okołobudżetowej w zakresie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. TK wysnuł wniosek o dodanie sprawy PK do już prowadzonych i połączonych spraw K 3/23 i K 4/23 pod wspólną sygnaturą K 1/23.

Decyzję w tej sprawie podjęła Prezes TK. Rozprawa ma odbyć się w środę 8 listopada o godzinie 11.00.

Czytaj więcej

Zamrożone pensje prawników poczekają na wyrok Trybunału

Czytaj więcej

Kary nałożone w TSUE wracają na wokandę w TK. Jest termin rozprawy