Zgodnie z raportem KE, Polska zajmuje pierwsze miejsce w kategorii państw wykorzystujących narzędzia cyfrowe w sprawach cywilnych oraz trzecie dla spraw karnych. Co więcej Polska jest też najlepsza w promowaniu postępowań mediacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało róznież iż co trzecia sprawa prowadzona jest przy użyciu systemów teleinformatycznych. W przypadku spraw penitencjarnych 96 proc. z nich odbywa się na odległość. 

- Ten sukces to efekt ośmiu lat wytężonej, rzetelnej pracy. Dokonaliśmy w tym czasie prawdziwej cyfrowej rewolucji sądownictwa, podkreślił Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Prócz sądów cyfrową transformację przechodzi również prokuratura - postać cyfrową akt posiada obecie 85 proc. spraw aresztowanych oraz 78 proc. spraw prowadzonych przez Prokuratury Regionalne, centralna baza danych umożliwia również łatwy dostęp do informacji dotyczących postępowań przygotowawczych. Cyfrowe akta oraz specjanie utworzony do tego portal umożliwia udostępnianie dokumentów biegłym oraz sądom. 

- Poza rankingami, ważne jest to, co cyfryzacja daje obywatelom. Przyśpiesza i ułatwia prowadzenie postępowań. Pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze – powiedział wiceminister Sebastian Kaleta. Jako przykład podano system E-doręczeń sądowych przez który przetoczyło się już 10,1 mln doręczeń, a to ma oznaczać 82,5 mln złotych oszczędności. 

- Ta rewolucja cyfrowa dokonała się od zera. Udała się dzięki temu, że konsekwentnie realizowaliśmy wizję, jak powinien działać wymiar sprawiedliwości i jakie narzędzia są niezbędne do jego unowocześnienia i usprawnienia – dodał natomiast wiceminister Michał Woś.