Rzecznik praw obywatelskich przypomina, iż w ostatnich kilku latach wielokrotnie kierował postulat pilnego uchwalenia kompleksowej ustawy o biegłych sądowych. W tym kontekście zwrócił uwagę resortu sprawiedliwości na dodatkową kwestię. Chodziło o skargę lekarza - specjalisty medycyny sądowej, który przedstawił problem przestrzegania ochrony danych osobowych biegłych sądowych w postępowaniu karnym. Wskazał na praktykę polegającą na tym, że po wykonanej czynności biegły składa fakturę albo rachunek w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz trafia do akt sprawy (wraz z umieszczonymi w nim danymi osobowymi). W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dane te mogą pokrywać się z adresem zamieszkania, co może rodzić określone zagrożenia.

RPO od kilku lat zwracał resortowi sprawiedliwości uwagę na ten problem - ale bez odpowiedzi. Teraz Marcin Wiącek zwrócił się o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego.

Czytaj więcej

Opinie biegłych sądowych są informacją publiczną - wyrok WSA