Kontrola była prowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku w związku z wykonywaniem przez organ budżetu państwa w 2022 roku. 

Kontrola ujawniła nieprawidłowości związane z niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Trybunale Konstytucyjnym działających w porozumieniu z dwiema, innymi osobami - ich działalność mogła doprowadzić do wyrządzenia znaczącej straty środków finansowych Skarbu Państwa. 

Czytaj więcej

Podwójna kasa państwa. NIK piętnuje miliardy zaskórniaków poza budżetem

W związku z tym NIK skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 Kodeksu Karnego do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia swoich uprawnień bądź niedopełnenia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, a tym samym działanie na szkodę interesu publicznego. W tym konkretnym przypadku dochodzi również aspekt działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.