Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE z powodu Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o podważanie pierwszeństwa prawa Unii, „dublerów” oraz Julię Przyłębską - informuje "Deutsche Welle".

Publikacja: 15.02.2023 12:35

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podczas obrad oglądanych na ekranie smartfona prze

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podczas obrad oglądanych na ekranie smartfona przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jak pisze "Deutsche Welle" decyzja o zaskarżeniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE, to rezultat wszczętego przed ponad rokiem postępowania przeciwnaruszeniowego co do Trybunału Konstytucyjnego. Władze Polski w ramach tej procedury dwukrotnie oficjalnie odrzucały (bądź częściowo nie odnosiły się) do zarzutów Komisji Europejskiej. I odmówiły działań naprawczych postulowanych przez Brukselę, więc spór przenosi się teraz do TSUE.

Postępowanie wszczęto 22 grudnia 2021 roku. - Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. uznał postanowienia traktatów unijnych za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując prymat prawa unijnego – wyjaśniała wówczas Komisja.

Komisja uważa, że te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz moc wiążącą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- W szczególności w lipcowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny odmówił wiążącej mocy prawnej wszelkich zarządzeń Trybunału Sprawiedliwości wydanych na podstawie art. 279 TFUE w celu zagwarantowania skutecznej kontroli sądowej przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. W październikowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny naruszył swoje obowiązki wynikające z prawa unijnego, uznając za niekonstytucyjną – a tym samym nieskutkującą w polskim porządku prawnym – dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnię art. 19 ust. 1 TUE, zgodnie z którą sąd krajowy może wezwać zbadanie legalności procedury powołania sędziego i stwierdzenie nieprawidłowości w procesie powoływania w celu sprawdzenia, czy sędzia lub sąd, w którym sędzia orzeka, spełnia wymogi art. 19 ust. 1 TUE - stwierdza Komisja.

Czytaj więcej

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciw Polsce za działania TK

Ponadto, jak podaje "Deutsche Welle" Komisja Europejska w swych zarzutach wobec TK, podnosi problem wadliwego składu, czyli „dublerów” (i ich następców) zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę na zajęte już miejsca w TK. Europejski Trybunał Praw Człowieka, który jest sądem Rady Europy, już maju 2021 roku rozstrzygnął, że orzekanie przez TK, w którego składzie jest „dubler” (chodziło konkretnie o Mariusza Muszyńskiego) łamie prawo obywatela do sądu i rzetelnego procesu.

Komisja podnosi też zastrzeżenia co do wyboru Julii Przyłębskiej na prezes TK w grudniu 2016 roku. Chodzi zarówno o samą procedurę obarczoną poważnym błędem pod względem praworządności, jak i uczestnictwo „dublerów” w wyborze Przyłębskiej.

– Komisja Europejska uważa, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy prawa, czego wymaga art. 19 Traktatu o UE – ogłoszono dziś w Brukseli. Polski TK jest jednocześnie sądem unijnym, bo zajmuje się także interpretacją prawa unijnego, a w przeszłości nawet skierował do TSUE pytanie prejudycjalne (w sprawie VAT od e-booków). I dlatego instytucje UE zajmują się problemami z jego niezależnością.

Czytaj więcej

Kolejny ruch Brukseli. Dwa miesiące na rozwiązanie problemu TK

Informację o skardze potwierdziła na Twitterze wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová. - Pozywamy Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za naruszenie prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny. Jego orzeczenia z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. podważyły ​​prymat prawa unijnego - napisała. Jak podkreśliła, "prawo UE musi być jednakowo stosowane w całej Unii".

Jak pisze "Deutsche Welle" decyzja o zaskarżeniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE, to rezultat wszczętego przed ponad rokiem postępowania przeciwnaruszeniowego co do Trybunału Konstytucyjnego. Władze Polski w ramach tej procedury dwukrotnie oficjalnie odrzucały (bądź częściowo nie odnosiły się) do zarzutów Komisji Europejskiej. I odmówiły działań naprawczych postulowanych przez Brukselę, więc spór przenosi się teraz do TSUE.

Postępowanie wszczęto 22 grudnia 2021 roku. - Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. uznał postanowienia traktatów unijnych za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując prymat prawa unijnego – wyjaśniała wówczas Komisja.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości