Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przedstawiła właśnie ogólnopolski wzór pozwu w związku z obniżeniem wynagrodzeń prokuratorów i asesorów prokuratorskich w latach 2021-2022 oraz projektowanym obniżeniem w 2023 r. Rada apeluje aby do sądów powszechnych kierować pozwy za rok 2022 r. Jednocześnie pozostawia dowolność w zakresie decyzji o rozszerzeniu powództwa o roszczenie przysługujące z tytułu obniżenia wynagrodzeń w roku 2021. Rada Główna apeluje też do pracodawców – Prokuratorów Regionalnych i Okręgowych o prezentowanie w ramach ewentualnych procesów stanowisk tożsamych z poglądami Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego. - W szczególności apelujemy o niepodejmowanie działań sprzecznych z interesem ogółu prokuratorów, a zwłaszcza formułowanie zgodnych z poglądami ww  odpowiedzi na pozwy, jak również niewnoszenie sprzeciwów od potencjalnych wyroków nakazowych.

Czytaj więcej

Sędziowie i prokuratorzy będą składać pozwy ws. swoich podwyżek

Prokurator Tomasz Salwa, wiceprzewodniczący ZZPiPP RP mówi Rzeczpospolitej, że jest jeszcze czas na korekty bo przed nami prace w Senacie. - W naszej ocenie Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powinien jako szef prokuratury nie tylko deklaratoryjnie wspierać nasze postulaty ale również przedstawić autopoprawkę, a jeśli okazałaby się bezskuteczna zagłosować przeciwko ustawie okołobudżetowej. Jest to możliwe, w przypadku przyjęcia poprawki przez Senat. Spodziewamy się, że pierwsze pozwy mogą trafić do sądów na przełomie listopada i grudnia – informuje prok. Salwa.

Sędziowie ruszyli z akcją kilka tygodni temu.

- Pierwsze pozwy już dotarły do sądów - potwierdza Rzeczpospolitej sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Wiele jest przygotowywanych. 

Sędzia Tomasz Marczyński, Sąd Rejonowy w Bełchatowie potwierdza, że złożył pozew o wyrównanie wynagrodzenia za 2022 r w swoim macierzystym sądzie. Dlaczego tylko za 2022 r a nie także za 2021 r? - pytamy.

- W 2021 r  wiele grup zawodowych miało zamrożone wynagrodzenia. Ten rok można więc potraktować jako wyjątkowy z uwagi na nadzwyczajne wydatki państwa związane z walką ze skutkami pandemii . Natomiast w 2022 r rząd hojnie rozdawał podwyżki, pomijając sędziów. Uznałem to więc za szykanę wobec naszej grupy zawodowej za walkę o praworządność - wyjaśnia sędzia.

Sędziowie uważają, że można złożyć pozew o wyrównanie wynagrodzenia za 2021 r. i 2022 r. art. Art.91 § 1c Prawa o ustroju sądów powszechnych, mówi, że wynagrodzenie sędziego stanowi iloczyn przeciętnego wynagrodzenie w II kwartale roku poprzedniego oraz mnożników. Mnożniki są ustalone ustawowo. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest ogłaszana przez Prezesa GUS. W 2021 r. jako podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjęto w ustawie okołobudżetowej przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2019 r., a zatem zamrożono wynagrodzenia na poziomie z 2020 r. W 2022 r. jako podstawę przyjęto w ustawie okołobudżetowej przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2020 r., powiększone jedynie o 26 zł, ponownie odstępując od zasad ustalania wynagrodzenia ustalonych w Usp. Identyczne zasady zawarto w ustawie o Prokuraturze.