Przypomnijmy, iż w listopadzie ubiegłego roku sędzia Piotr Gąciarek został odsunięty od orzekania przez Izbę Dyscyplinarną. Obniżono też jego wynagrodzenie o 40 proc.

Piotr Gąciarek odmówił udziału w składzie orzekającym, w którym zasiadał sędzia nominowany z udziałem tzw. nowej KRS. Wcześniej został zawieszony na miesiąc przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Piotra Schaba.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Piotra Gąciarka

We wtorek Gąciarek złożył wniosek o dopuszczenie do wykonywania obowiązków służbowych. Powołał się na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe.

- Wszystkie organy władzy publicznej, w tym także Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, mają obowiązek respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - podkreślił w piśmie sędzia.

Gąciarek poinformował, że skierował we wtorek pozew przeciwko Sądowi Okręgowemu w Warszawie.