Sędzia Michał Lasota zastąpił na tym stanowisku sędzię Danutę Hryniewicz, której 6-letnia kadencja skończyła się 19 czerwca 2022 r.

Jak przypominał kilka dni temu portal Onet.pl, Michał Lasota z szeregowego sędziego rejonowego awansował w styczniu 2018 r. na prezesa tego sądu, a pół roku później został zastępcą sędziowskiego rzecznika dyscypliny. Od stycznia 2019 r. orzeka w X Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości na czas nieokreślony. Starał się także o miejsce w Sądzie Najwyższym, dostał nawet rekomendację do tego awansu od nowej KRS, jednak nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła uchwałę KRS w tej sprawie.

Czytaj więcej

"Nastał czas Dyzmów". Tak awansują rzecznicy dyscyplinarni sędziów

Onet.pl ujawnił, że wkrótce awansować ma także sam rzecznik dyscypliny Piotr Schab - obejmie stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. A na wiceprezesa w tym sądzie szykowany jest drugi zastępca rzecznika Przemysław Radzik.

Dzień po objęciu prezesury przez Michała Lasotę z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie i funkcji rzecznika prasowego zrezygnował sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski w Olsztynie. - Szanując fakt, że prawem każdego nowego prezesa sądu jest dobranie sobie współpracowników, którzy będą realizowali jego wizję kierowania sądem, w tym również politykę informacyjną, uznałem, że moja rola (misja) w tym zakresie się wyczerpała - napisał w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej SO.