Część sędziów została odwołana na 4 tygodnie przed końcem kadencji.

Czytaj więcej:

Czystki bez precedensu - wymianę prezesów sądów komentuje Tomasz Pietryga

Finał szybkiej wymiany w sądach

 

Do chwili obecnej ministerstwo nie podało żadnej oficjalnej informacji w sprawie.

Na skutek decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, m.in. największy sąd gospodarczy w Polsce został pozbawiony bezpośredniego nadzoru.

Zgodnie z nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, "w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy", tj. do 12 lutego 2018 r. Minister Sprawiedliwości może odwołać prezesów i wiceprezesów bez uzasadnienia.