Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu wszczętej 2 lipca 2018 r. procedury w sprawie naruszenia systemu emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego wprowadzonego ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym – poinformowała Komisja Europejska.

Agencja Reutera przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości UE w czerwcu 2019 roku orzekł, że przepisy łamią traktaty unijne. Jeszcze przed orzeczeniem przepisy te zostały zmienione.  

TSUE stwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego UE poprzez - z jednej strony - wprowadzenie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn zajmujących w Polsce stanowiska sędziów i prokuratorów, a z drugiej strony - poprzez obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów sądów powszechnych, z jednoczesnym przyznaniem Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do decydowania o przedłużeniu okresu czynnej służby sędziów.

Czytaj więcej

TSUE: polskie przepisy o wieku emerytalnym sędziów i prokuratorów niezgodne z prawem Unii

Chodziło o przepisy ustawy z 12 lipca 2017 r., które obniżyły wiek przejścia w stan spoczynku sędziów sądów powszechnych i prokuratorów oraz wiek wcześniejszego przejścia w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wcześniej dla obu płci obowiązywał wiek 67 lat.

Ustawa przyznała też Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie do przedłużenia okresu czynnej służby sędziów sądów powszechnych po ukończeniu przez nich tego nowego, zależnego od płci wieku przejścia w stan spoczynku.

Ustawa została później zmieniona - wiek przejścia w stan spoczynku został zrównany, a o przedłużeniu czynnej służby nie decyduje już minister, lecz KRS.