W piątek sędzia Waldemar Żurek uchylił orzeczenie wydane przez sędziego, którego do pracy w sądzie wyższej instancji delegowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Żurek taki skład sądu uznał za wadliwy. Powołał się głównie na wyrok TSUE z 16 listopada 2021 roku.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że obowiązujący w Polsce system delegowania sędziów do wyższej instancji i odwoływania ich z delegacji w każdym czasie i bez uzasadnienia przez ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego w jednej osobie, jest niezgodny z obowiązującym w UE wymogiem niezawisłości sędziowskiej.

Czytaj więcej

TSUE: delegowanie sędziów w Polsce niezgodne z prawem UE

Wyrok został wydany w siedmiu sprawach karnych toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd ten miał wątpliwości, czy w sprawach tych prawidłowo obsadzono (zgodnie z prawem polskim i unijnym) składy orzekające, gdyż w każdym z nich zasiada sędzia delegowany na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej na mocy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Z informacji portalu oko.press wynika, że delegację dla sędziego od ministra Ziobry do orzekania w sądzie wyższej instancji zakwestionował też sędzia Wojciech Maczuga, również z Sądu Okręgowego w Krakowie. W ostatnich dniach sędzia Maczuga złożył zdanie odrębne do orzeczenia w sprawie karnej, które wydał w składzie z sędzią delegowaną przez ministra.

Podobne orzeczenie wydał w czwartek 25 listopada 2021 roku Sąd Najwyższy w składzie jednoosobowym. Sędzia Maria Szulc z Izby Cywilnej SN wyłączyła z rozpoznania jednej ze spraw sędziego Jacka Widło. Co ważne wniosek o wyłączenie złożył sam Widło, bo uznał, że nie może orzekać. Widło powołał się na ostatni wyrok ETPCz z listopada 2021 roku, który m.in. podważa legalność nowych sędziów SN - podaje oko.press.

Czytaj więcej

Sędzia Czeszkiewicz: Nie myślę, co mnie spotka za moje orzeczenia