Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów - Przemysław W. Radzik - przedstawił sędzi zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Jak czytamy w wydanym w piątek komunikacie, sędzia „uchybiła godności urzędu oraz podjęła działania kwestionujące umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej”. W uzasadnieniu sporządzonym 24 maja 2021 r. do wyroku z 23 kwietnia, sędzia powołała się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 maja 2021 r., kwestionując legalność wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Muszyńskiego. Jak dodano, znieważyła go określeniem „dubler”.

Sędzia Barańska-Małuszek napisała w uzasadnieniu że, skład Trybunału Konstytucyjnego, który 5 lipca 2017 r. ogłosił w sprawie SK 8/16 postanowienie z udziałem sędziego TK Mariusza Muszyńskiego „...był wadliwy, nieprawidłowy i nie można było go uznać za sąd ustanowiony zgodnie z ustawą”. - Nie odpowiadało rzeczywistości w sytuacji, gdy uzasadniający to działanie wyrok ETPC został wydany po 24 kwietnia 2021 r., a zatem po wydaniu wyroku – czytamy w komunikacie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Przypomnijmy, iż wyrok w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce zapadł 7 maja 2021 r. (skarga nr 4907/18). ETPCz orzekł o naruszeniu przez Rzeczpospolitą Polską prawa do sądu ustanowionego ustawą, ponieważ w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego zasiadała osoba (Mariusz Muszyński) do tego nieuprawniona, gdyż wybrana z oczywistym naruszeniem prawa krajowego. Sędzia ów został bowiem bezprawnie wybrany przez Sejm do TK na miejsce już zajęte.

ETPCz stwierdził doszło do naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego procesu chronionego Europejską Konwencją Praw Człowieka i polską konstytucją. Wyrok uprawomocnił się 7 sierpnia - Rada Ministrów nie wniosła bowiem o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie ETPCz.

Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka o dublerach w TK: Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu