Pierwszy orzeczniczy test nastąpi w najbliższy czwartek, kiedy ma być rozpatrywana pierwsza sędziowska dyscyplinarka po zarządzeniu I prezes SN Małgorzaty Manowskiej.

A według naszych informacji większość z 12 sędziów tej izby uważa, że nie są decyzjami I prezes SN związani, a nie ma, przynajmniej na razie, stanowiska prezesa tej izby dr. Tomasza Przesławskiego, który odgrywa tu istotną rolę.

Czytaj też:

Sędzia Laskowski o decyzjach ws. ID: chaos i bałagan

W reakcji na zaostrzający się spór o reformy sądownictwa, w szczególności zastrzeżenia TSUE do Izby Dyscyplinarnej oraz postanowienie tymczasowe wiceprezes TSUE z 14 lipca 2021 r., I prezes SN 5 sierpnia zarządziła przejściowo (do czas zakończenia kolejnej sprawy przed TSUE i nie później niż do połowy listopada), że sprawy sędziowskie, w tym zwłaszcza dyscyplinarne i immunitetowe po ich zarejestrowaniu w sekretariacie I prezes SN będą przechowywane, czyli praktycznie zawieszone. Co się tyczy spraw, które wpłynęły już do Izby Dyscyplinarnej, to jej prezes, sędzia Przesławski, winien rozważyć ich podobne przechowywanie, a w stosunku do tych, które trafiły już do wyznaczonych sędziów, rozważyć zwrócenie się do nich o podjęcie decyzji o powstrzymaniu się od ich rozpoznawania – wskazuje I prezes SN.

Sędzia SN Konrad Wytrykowski, który orzekał już po wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej i zabezpieczeniu jego wiceprezes, powiedział „Rz” w poniedziałek, że podtrzymuje wyrażone wtedy stanowisko, że do czasu uchwalenia odpowiedniej noweli dotyczącej sądownictwa dyscyplinarnego zaprzestanie stosowania prawa, w tym orzekania, byłoby rażącym niedopełnieniem obowiązków przez sędziego. Dlatego po apelu I prezes wyznaczył kilka rozpraw we wrześniu i będzie podobnie postępował jak długo te sprawy będą do niego napływały.

Podobnego zdania jest sędzia Jacek Wygoda, który w najbliższy czwartek ma rozpatrywać dyscyplinarkę prokuratora za jazdę po pijanemu (choć niektórzy krytycy ID uważają, że nie powinna ona w ogóle orzekać), a jeśli trafi do niego sprawa sędziego to też się nią zajmie.

Z powodu wakacji jest jednak mniej spraw, a sędziowie ID zerkają też na odroczoną do 31 sierpnia br. rozprawę Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego o kompleksowe rozstrzygnięcie, jak rozwiązywać tego rodzaju kolizje prawa europejskiego z Konstytucją RP na tle zmian w sądach.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, zapowiedział przed dwoma dniami, że obóz rządowy zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną w obecnej postaci, a pierwsze propozycje pojawią się we wrześniu. Dodajmy, że do 16 sierpnia Polska ma poinformować Komisję Europejską, jakie kroki podejmie, by usunąć jej zastrzeżenia oraz Trybunału Sprawiedliwości UE do Izby Dyscyplinarnej.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ