Jeden uwzględniony wniosek o tymczasowe zabezpieczenie dotyczy ubiegającego się o stanowisko w Izbie Cywilnej, a drugi w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To oznacza przedłużenie obecnego naboru na 34 miejsca w SN.

Czytaj także: NSA wstrzymuje kolejne uchwały KRS ws. wyborów do SN

Trzeci wniosek starającego się o nominację w Izbie Dyscyplinarnej NSA oddalił. Podobnie jak dwa dni wcześniej oddalił podobny wniosek innego kandydata do tej izby. Jak wskazywał wtedy sędzia Sylwester Marciniak, rzecznik NSA, procedura wyborcza do tej nowej izby już się zakończyła wręczeniem nominacji przez prezydenta. Przypomnijmy, że Andrzej Duda powołał już 10 sędziów ID SN, i rozpoczęli oni pracę.

Nie jest natomiast zakończona procedura dotycząca innej nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jak też do izb Cywilnej oraz Karnej, której dotyczą dwa wcześniej uwzględnione przez NSA wnioski. Wprawdzie rzecznik NSA mówił, że tymczasowe zabezpieczenia, jeśli zostaną potwierdzone w merytorycznym orzeczeniu (na co trzeba poczekać do dwóch tygodni), dotyczą tylko odwołujących się sędziów, ale sędzia Leszek Mazur, przewodniczący KRS, powiedział „Rzeczpospolitej" w piątek, że po pierwsze postanowienia NSA KRS będzie respektować, a po drugie nie będzie przesyłać kolejnych kandydatur do zakończenia procedury odwoławczej, na co przewiduje w sumie mniej więcej trzy tygodnie. Najpóźniej za miesiąc na biurko prezydenta trafi 28 wybranych kandydatur, a być może jeszcze jakieś nowe - po ponownym ich rozpoznaniu.

Zgodnie z obowiązującym od sierpnia przepisem ustawy o KRS uchylenie przez NSA uchwały KRS o nieprzedstawieniu prezydentowi wniosku kandydata o powołanie na stanowisko sędziego SN jest równoznaczne z przyjęciem jego zgłoszenia do konkursu na wolne stanowisko w SN w dniu wydania orzeczenia NSA. Jeśli go już nie ma – na kolejne wolne w przyszłości. Prezydent już ogłosił kolejny nabór na 11 wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym. Procedura w KRS jest w toku. ©?