Naczelny Sąd Administracyjny zajął się w czwartek (na posiedzeniach niejawnych) 12 uchwałami Krajowej Rady Sądownictwa zawierającymi wnioski o powołanie sędziów do trzech izb Sądu Najwyższego. Chodzi o dwie nowe izby: Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i  Spraw Publicznych, Izbę Dyscyplinarną oraz starą Izbę Cywilną. W sprawach obradowały trzy składy NSA.

W przypadku pierwszych 11 uchwał zapadła decyzja o odroczeniu rozpoznania spraw. Kolejny termin zostanie wyznaczony z urzędu. Powód odroczenia?

Czytaj też:

NSA uchylił zaskarżone uchwały obecnej KRS

Po pierwsze, prokurator złożył 12 maja wniosek o umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego, ale tylko w jednym egzemplarzu – został więc zobligowany do dostarczenia odpisów w każdej ze spraw. NSA wezwał również Krajową Radę Sądownictwa, by przedłożyła dowody doręczenia odpisu od odwołania wszystkim członkom postępowania, także tym, którzy przeszli pomyślnie przez konkurs.

Merytoryczne rozstrzygnięcie zapadło w czwartek w sprawie uchwały dotyczącej konkursu do Izby Cywilnej SN, w którym stanowiska uzyskali Małgorzata Manowska, Jacek Grela i Kamil Zaradkiewicz.

– NSA uchylił uchwałę KRS i umorzył postępowanie w pozostałym zakresie. Powołania w Izbie Cywilnej pozostają jednak ważne – informuje „Rzeczpospolitą” sędzia Sylwester Marciniak, rzecznik NSA.

Czwartkowe sprawy przed NSA to już ciąg dalszy postępowań kwestionujących uchwały KRS.

Przypomnijmy, że kilka dni temu (6 maja) Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym wydał pięć orzeczeń w sprawach skarg na uchwały KRS w nowym składzie w sprawie nominacji sędziowskich do Sądu Najwyższego.

Chodziło m.in. o sprawy, na których kanwie Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok z 2 marca.

W uzasadnieniach poprzednich orzeczeń NSA stwierdził, że „obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem wystarczająco niezależnym”. Uznał przy tym, że w ogłoszeniu o wolnych etatach w SN brak było kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów.

I właśnie na tej podstawie NSA uchylił uchwały KRS i umorzył postępowanie.

Poprzednie uchwały KRS zostały wyeliminowane, ale nominacje sędziów SN pozostały ważne.

– Skutki wydanego w sprawie orzeczenia nie odnoszą się do ustrojowej ważności oraz skuteczności prezydenckich aktów powołań na urząd sędziego SN, dokonanych na podstawie rekomendacji przedstawionych przez KRS kontrolowaną uchwałą – uzasadnił NSA. Jego zdaniem w aktualnym stanie prawnym akty te nie podlegają bowiem sądowej weryfikacji i nie są wzruszalne.

Czwartkowe orzeczenia NSA (sprzed tygodnia) i to najnowsze zapadły po wcześniejszym wyroku TSUE. Sprawa przed TSUE została zaś zainicjowana pytaniami NSA.

NSA zapytał 21 listopada 2018 r. TSUE, czy dochodzi do naruszenia konstytucyjnych zasad, gdy de facto nie ma możliwości rozpatrzenia odwołań od uchwał KRS wyłaniających kandydatów do SN w przypadku niezaskarżenia ich przez wszystkich uczestników postępowania kwalifikacyjnego. NSA wskazał też, że do naruszenia zasad państwa prawnego może dochodzić, gdy sędziowie członkowie KRS, przed którą toczy się procedura wyboru sędziów Sądu Najwyższego, są wybierani przez władzę ustawodawczą.

Sygnatura akt: II GOK 4/18 do 14/18