Do chwili powołania na stanowisko podsekretarza stanu był bardzo aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia", W lipcu 2017 zarząd stowarzyszenia wniósł jednak o wykluczenie Łukasza Piebiaka ze stowarzyszenia. Swoją decyzję uzasadniał wypowiedziami wspierającymi zmiany w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych, jako sprzecznych z podstawowymi celami „Iustitii". We wrześniu 2017 r warszawski oddział „Iustitii" usunął go ze stowarzyszenia.

Wiceminister urodził się w 1976 r. w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadził wykłady i szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów aplikacji ogólnej i sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikantów radcowskich i adwokackich a także asystentów sędziów, referendarzy i urzędników sądowych. Jest autorem wielu publikacji m.in. z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Łukasz Piebiak jest ojcem trzech córek i syna.

Czytaj także:

Trolle w resorcie Ziobry. Co na to Piebiak?

Krystian Markiewicz o trollach w MS: zrobił to mój dawny kolega

Iustitia rozważa pozew przeciwko wiceministrowi Piebiakowi