Rz: Wizerunek sądów nie poprawia się od lat. Z kolejnych badań wynika, że nie jest najlepiej.

Tomasz Marczyński: Znam poprzednie raporty Court Watch. Wynika z nich, że z roku na rok widać poprawę. Aż tak źle więc chyba nie jest.

Najnowsze badania pokazują, że nadal się zdarza, że na sali sędzia bywa niekulturalny lub wręcz agresywny...

Jeśli mówimy o 3 proc., to mogą to być liczby w granicach błędu. Chociaż nie twierdzę, że takie zachowania nie mogły się zdarzyć. Jest na nie sposób. Stronom przysługuje przecież skarga administracyjna do prezesa sądu. Jeśli ta nic nie da, można się poskarżyć do rzecznika dyscyplinarnego. Takie zachowania nie powinny uchodzić płazem.

Mówiło się, że nagrywanie rozpraw poprawi zachowanie na sali.

Sam pomysł nagrywania był bardzo polityczny. Ale akurat jeśli chodzi o przebieg rozpraw, to uważam, że ma wpływ na poprawę zachowania na sali. Zarówno uczestnicy, jak i sędziowie bardziej się pilnują. Udowodnienie komuś przekroczenia granic jest bowiem bardzo łatwe. Wystarczy sięgnąć do nagrania.

Takie obywatelskie badania, jakie przeprowadza Court Watch, służą sądownictwu?

Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że sędziowie nie chcą mieć dobrego wizerunku w społeczeństwie. Jeśli można coś zrobić, poprawić kulturę, zlikwidować opóźnienia, to jestem jak najbardziej za.

Miał pan kiedyś na sali rozpraw wolontariusza?

Żałuję, ale nie.

Są sędziowie, którym zdarza się wyprosić publiczność z sali. Odsyłają wolontariuszy czy publiczność po zgodę do prezesa sądu...

Takie zachowanie nie ma oparcia w przepisach. Sam pytam, kim jest ktoś z publiczności na sali, ale tylko po to, by sprawdzić, czy ewentualnie z czasem nie pojawi się w sprawie jako świadek. Im więcej publiczności na sali rozpraw, tym lepszy sposób na poprawę wizerunku

—rozmawiała Agata Łukaszewicz