Rada do spraw Ogólnych to organ UE, który koordynuje przygotowania do szczytów Rady Europejskiej. W trakcie jej sesji w poniedziałek (25 września) zaplanowano m.in. dyskusję na temat sytuacji w Polsce. To już druga taka dyskusja w ciągu ostatnich miesięcy – poprzednia miała miejsce w maju tego roku.

W liście skierowanym do członków rady HFPC i Liberties wskazują na trwający w dalszym ciągu kryzys konstytucyjny i niezakończoną reformę wymiaru sprawiedliwości. Organizacje zwracają również uwagę, że naruszenie ochrony zasady praworządności ma wpływ także na inne aspekty demokratycznego państwa prawnego: niezależność mediów i działalność organizacji pozarządowych.

Zawetowanie przez Prezydenta dwóch ustaw – o KRS i Sądzie Najwyższym – nie zakończyło prób reformy wymiaru sprawiedliwości. W poniedziałek Prezydent ma ogłosić swoje projekty w zakresie reformy sądownictwa.

„Projekty nowych ustaw mają być przedstawione w poniedziałek 25 września i prawdopodobnie zostaną od razu skierowane do Sejmu. Taki tryb pracy nad nowymi projektami ustaw wskazuje, że rządząca większość będzie podtrzymywała praktykę przyjmowania kluczowych reform bez dopuszczenia możliwości publicznej debaty" – czytamy w liście.

Sygnatariusze listu wskazują również na planowane zmiany w funkcjonowaniu mediów oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Zdaniem organizacji zapowiadane zmiany dotyczące funkcjonowania mediów prywatnych oraz wprowadzenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będą stanowić kolejne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów demokratycznego państwa prawnego.

Organizacje pozarządowe zwracają uwagę, że trwający od ponad półtora roku dialog pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem nie przyniósł zakładanych efektów. Co więcej, polski rząd nie tylko nie wprowadził wydanych przez Komisję zaleceń w sprawie praworządności, ale podjął szereg innych działań zagrażających ochronie demokratycznego państwa prawnego.

Sygnatariusze listu apelują do Państw Członkowskich UE o ochronę demokratycznych zasad, na których opiera się wspólnota europejska. „Świadomi gniewu, jaki możemy na siebie ściągnąć ze strony polskiego rządu, apelujemy do państw członkowskich Unii Europejskiej o obronę fundamentalnych wartości i zasad wprowadzonych dla ochrony Europejek i Europejczyków. Mając na względzie dobro polskiego społeczeństwa, apelujemy o uruchomienie procedury przewidzianej w Artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej" – czytamy w liście.